Έκθεση Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

h-09

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Αναφέρονται  τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται
σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Οι Πρότυποι Βρεφονηπιακοί, Παιδικοί Σταθμοί και Νηπιαγωγείο…

…βρίσκονται στο Μαρούσι και την Κηφισιά.

Είμαστε ενθουσιασμένοι να σας παρουσιάσουμε το χώρο μας και τον τρόπο λειτουργείας των σχολείων μας.